ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH „AMIKUS”