ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

Województwo: POMORSKIE

Powiat: m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Miejscowość: Gdańsk

Typ Podmiotu: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Ulica: ul. ks. Leona Miszewskiego

Kod pocztowy: 80-239

telefon: 583452043

email: okz1@zdz.gda.pl

Adres www: www.zdz.gda.pl

xxxxx