SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH „COPERNICUS” W RYBNIKU