SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GRODZISKU