SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR. MARKA ULERYKA W DZIEWIERZEWIE