SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ŻUKACH