SZKOŁA PODSTAWOWA IM . MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W WĘGIERCE