SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PIEKIELNIKU