SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MOKREJ PRAWEJ