PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLBRACHTOWIE