PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W CIECHLINIE