PRZEDSZKOLE SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. B. LAMENT

PRZEDSZKOLE SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. B. LAMENT

Województwo: PODLASKIE

Powiat: m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Miejscowość: Białystok

Typ Podmiotu: Przedszkole

Ulica: ul. Dobra

Kod pocztowy: 15-034

telefon: 85-732-19-84

email: przedszkole.dobra@misjonarki.pl

Adres www: http://szkola.misjonarki.pl

xxxxx