PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ŚWIĘTEGO JÓZEFA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP W RZESZOWIE