PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH W NAMYSŁOWIE