PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W LUBLINIE