Robert Cichowicz

Jestem mężem i ojcem studentki oraz młodego licealisty. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną z tytułem magistra ekonomii a od 20 lat pracuję w bankowości korporacyjnej.  Od wielu lat angażuję się w działalność społeczną, funkcja członka zarządu "Osiedla Bogoczowiec" daje mi wiele satysfakcji, zwłaszcza w kontaktach z ludźmi. Doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej chciałbym wykorzystać w samorządzie lokalnym jako radny działając w komisji Skarbu."