Adrianna Hanczko

Nazywam się Adrianna Hanczko i swoje pasje i ambicje realizuje pracując jako pedagog w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2000 roku jestem członkiem Solidarności. Będąc osobą dynamiczną i pomysłową chciałabym nadać kolorytu Jastrzębiu-Zdroju-możemy wspólnie zostać kreatorami naszego miasta.