Tadeusz Skubis

Żonaty 3 synów,4 wnuków.
Wykształcenie wyższe mgr nauczyciel, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19.
Doświadczenie w pracy samorządowej, radny RM w latach 1990-1994,1994-1998.
Jako radny RM zamierzam wspierać priorytety klubów sportowych dla dzieci i młodzieży.
Chcę również pomagać ludziom młodym niosąc pomoc  w planowaniu ich wykształcenia i dalszej kariery zawodowej.
Wartości rodzinne są dla mnie bardzo istotne, dlatego zamierzam popierać centrum  pomocy rodzinie.
Dziękuję za oddany głos.