Jerzy Kuszek

Żonaty, trójka dzieci, 41 lat

 

A ty jak obłok górny, ale błędny pałasz,
sam nie wiesz gdzie lecisz, sam nie wiesz co zdziałasz,
Ludzie !!! Każdy z Was mógłby, samotny, więziony,
myślą i wiarą, zwalać i podźwigać trony.

Adam Mickiewicz  

 

 

Powyższy motyw kieruje moim życiem od początku kariery zawodowej. Wskazuje na to, że każdy człowiek może osiągnąć cel, jeśli wytrwale do niego dąży.

Głównym kierunkiem mojej działalności społecznej, jest pomoc dla osób bezrobotnych, samotnych matek oraz osób w trudnej sytuacji materialnej. Jako Prezes - Wolontariusz w Stowarzyszeniu Dar Serca, działam w tej dziedzinie od blisko 10 lat, poprzez organizowanie szkoleń w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, projekty unijne, czy też organizowanie paczek żywnościowych dla potrzebujących w okresach świątecznych.
W miarę swoich możliwości, prowadzę sportowy tryb życia w sekcji Karate Kyokushin, dzięki czemu rozumiem potrzeby sportowców i w naszym mieście chciałbym propagować aktywność wśród młodzieży.

Sprawując Mandat Radnego Rady Miasta, mógłbym znacząco rozszerzyć każdą z powyższych działalności, pomagając większemu gronu ludzi a jednocześnie miałbym okazję wywierać wpływ na osoby bezpośrednio decydujące o życiu w naszym mieście.

Zawodowo pracuję jako Prezes Społem Jastrzębskiej Spółdzielni Spożywców oraz jako Dyrektor Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego Twoja Szkoła.