Hieronim Kąsek

Wykształcenie wyższe, mgr inż.

Żonaty – żona Irena, ojciec trzech córek.

Urodził się w Jastrzębiu-Zdroju, mieszka w tym mieście od 66 lat.

Po ukończeniu studiów pracował w szkolnictwie górniczym oraz zajmował się sprawami szkolenia i bezpieczeństwa na kopalni. Od 2002 roku emeryt.

W Radzie Miasta chciałbym się zająć sprawami społeczności lokalnej.

Zainteresowania: sport i polityka lokalna.

Zapraszam Państwa na Wybory Samorządowe w dniu 16.11.2014 roki i proszę o Państwa głos.