Weronika Stefańska

Wykształcenie wyższe – lekarz pediatra

Mężatka. Troje dzieci.

W nowej Radzie Miasta pragnę popierać działania mające na celu:
- wspieranie rodzin najuboższych, aby mogły zdrowo i bezpiecznie wychowywać dzieci;
- pozyskiwanie nowych inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy;
- promocję zdrowego stylu życia, profilaktykę chorób kardiologicznych i onkologicznych;
- podnoszących poziom kształcenia naszych dzieci oraz zapewnienia im większego  udziału w życiu kulturalnym naszego Miasta;
- usprawnienie zarządzania miastem oraz racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy z budżetu Miasta.

Zapraszam na wybory 16.11.2014r .