Mirosława Białecka

Wykształcenie wyższe. Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju – Szerokiej od 20 lat. Pracuję jako polonistka w Zespole Szkół nr 12. Jestem mężatką, mam dwie córki.

Z racji wykonywanego zawodu często kontaktuję się z ludźmi, znam ich problemy i chciałabym pracować na rzecz  lokalnej społeczności. Bliskie są mi sprawy młodzieży.

Uważam, że należy stwarzać jej miejsca, gdzie mogłaby bezpiecznie i pożytecznie spędzać wolny czas.

Wzorem do naśladowania są dla mnie moi Teściowie - Helena i Leon Białeccy - znani w mieście społecznicy, autorzy książek o tematyce regionalnej, działacze na rzecz ochrony dóbr kultury.

Zapraszam na Wybory Samorządowe  w dniu 16.11.2014 roku.