Anna Toborowicz

Z wykształcenia jestem nauczycielem dyplomowanym. Przez 29 lat byłam doradcą kształcenia zintegrowanego w jastrzębskich szkołach podstawowych. Jestem ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Od urodzenia mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju. Tutaj pracowałam w placówkach oświatowych. Obecnie jestem na emeryturze, ale aktywnie uczestniczę w życiu miasta. Od 2006 roku jestem radną Rady Miasta  Jastrzębie-Zdrój. Przez osiem ostatnich lat byłam przewodniczącą Komisji Edukacji RM, a także pracowałam w Komisji Rewizyjnej   oraz Komisji Kultury i Sportu.

Zawsze staram się pomagać ludziom. Jestem otwarta na współpracę. Wyznaję motto” Współpracuję i pomagam ludziom”. W latach 2013 i 2014 za zaangażowanie i regularną pomoc chorym i cierpiącym dzieciom zostałam uhonorowana tytułem ambasadora Fundacji „Dr Clown” . W ubiegłym roku czytelnicy Dziennika Zachodniego przyznali mi tytuł najskuteczniejszej radnej w Jastrzębiu- Zdroju.

Stawiam sobie za cel pracę na rzecz lokalnej społeczności. Lubię angażować się w zadania niosące za sobą poprawę jakości życia w Jastrzębiu-Zdroju.