O nas

W 2001 roku powstało ugrupowanie "Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju", które w roku 2014 roku   startowało wyborach pod szyldem KWW JASTRZĘBSKA WSPÓLNOTA.
Opieramy się na przekonaniu, że budowanie wolności jest możliwe tylko w działaniu na rzecz wspólnego dobra. Oznacza to jasne określenie zasad, na których pragniemy je budować.

Oto najważniejsze z nich:
  • Uznanie rozwoju każdego człowieka i tworzonych przez niego instytucji i struktur jako głównego celu działalności publicznej.
  • Uznanie w działalności publicznej zasady prymatu struktur "niższych" nad "wyższymi", czyli rodziny nad gminą, społeczności lokalnej nad regionalną.
  • Uznanie rodziny jako podstawowej i najważniejszej komórki społecznej.
Chrześcijański system wartości
Fundament funkcjonowania
Zasady te wywodzą się z chrześcijańskiego systemu wartości, który, naszym zdaniem, powinien stanowić podstawowy fundament funkcjonowania państwa i jego struktur lokalnych. W poprzednich wyborach samorządowych w roku 2010, dzięki poparciu mieszkańców, nasze ugrupowanie wprowadziło do 23-osobowej Rady Miasta 6-u radnych, a obecnie były prezydent Marian Janecki był wybrany na trzy kadencję.
Dotrzymujemy obietnicy
Pozytywne zmiany w życiu miasta
Dotrzymaliśmy obietnicy i w ciągu ostatnich czterech lat zrealizowaliśmy program wyborczy na lata 2006-2010. Dzięki naszemu ugrupowaniu i pełnemu otwarciu na oczekiwania mieszkańców możliwe było wprowadzenie wielu pozytywnych zmian w życiu miasta. Przygotowano i wdrożono szereg ważnych projektów, udostępniono tereny inwestycyjne dla prywatnych przedsiębiorców, pozyskano potężne środki z Unii Europejskiej, a Jastrzębie-Zdrój z każdym dniem staje się jednym z najatrakcyjniejszych śląskich miast.
 
Zarząd Wspólnoty
 
Marian  JANECKI     -  Prezes  Zarządu
Iwona    ROSIŃSKA  -  Zastępca Prezesa
Krzysztof JANICKI- Członek
Romana PIĄTKOWSKA - Skarbnik
Robert  CICHOWICZ   -  Zastępca Prezesa
Zbigniew SUPERNAK- Sekretarz
Damian Gałuszka-Członek
Komisja Rewizyjna

Janusz KUŚMIERSKI  - Przewodniczący
Dariusz Minakowski    -członek
Janusz RUDZKI           - członek
 
Numer konta Stowarzyszenia
Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie-Zdrój
75 8470 0001 2001 0029 6113 0001
 


"Zobacz statut Wspólnoty Samorządowej"