OŚRODEK SZKOLENIOWO-KONSULTINGOWY BHP F.U.H. MIKO

OŚRODEK SZKOLENIOWO-KONSULTINGOWY BHP F.U.H. MIKO

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Miejscowość: Poznań

Typ Podmiotu: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Ulica: ul. Krańcowa

Kod pocztowy: 61-033

telefon: 660524090

email:

Adres www:

xxxxx