NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRÓJCU