Nowy Zarząd Wspólnoty Samorządowej

12 sierpnia 2015Nowy Zarząd Wspólnoty Samorządowej

W dniu 19.06.2015 Odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia Zdroju.

 

 

 

W jego trakcie członkowie stowarzyszenia zapoznali się z działaniami statutowymi, a przede wszystkim

jego członków, jako Zarządu w działalności samorządowej miasta Jastrzębie-Zdrój.

Przedstawiono rozliczenia finansowe dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia, w którym między innymi zostało przyjęto 14 uchwał, jak i sprawozdano kampanię wyborczą do samorządu 2014 -2018 Komitetu Wyborczego Wyborców Jastrzębska Wspólnota.

Jednak najważniejszym punktem spotkania były wybory nowych władz Stowarzyszenia na lata 2015-2018.

W wyniku głosowania na czele Zarządu ponownie stanął Marian Janecki.

 

Skład Zarządu po ukonstytuowaniu się pozostałych wybranych członków przedstawia się następująco:

 

Marian JANECKI - Prezes Zarządu

Iwona ROSIŃSKA - Wiceprezes

Zbigniew STASZKÓW - Skarbnik

Paweł JAGODZIŃSKI - Sekretarz

Robert CICHOWICZ - Członek

 

Wybrano nowa Komisję Rewizyjną w składzie:

Janusz KUŚMIERSKI - Przewodniczący

Ewa MARZEC - członek

Janusz RUDZKI - członek

 

Wszystkim dotychczasowym członkom władz Stowarzyszenia dziękujemy za ich społeczny wkład i udział w jego pracach. 

Nowemu Zarządowi, członkom i sympatykom Stowarzyszenia życzymy zaangażowania i aktywności w jego dalszej statutowej działalności na rzecz społeczności i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

 

 

 

 

Zapraszamy również na facebooka

https://www.facebook.com/wspolnotajastrzebie/posts/980603038668460?fref=nf