Rodzina 3+ cieszy się dużym zainteresowaniem

29 października 2013Rodzina 3+ cieszy się dużym zainteresowaniem

mówi Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta miasta

„Jastrząb”: Od ponad roku w Jastrzębiu-Zdroju działa program Rodzina 3+. Jak ocenia Pan jego efekty?

Krzysztof Baradziej: Karty uprawniające do korzystania z miejskich atrakcji ze zniżką posiada 470 rodzin, więc można powiedzieć, że program cieszy się dużą popularnością wśród naszych mieszkańców. Pozytywne jest to, że karty wyrabiają naprawdę sympatyczni i nieroszczeniowi ludzie, którzy rzeczywiście chcą korzystać z możliwości, jakie oferuje miasto.

 

„J”.: Do kogo skierowany jest program?

K.B.: O kartę Rodzina 3+ mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, zamieszkałe w naszym mieście, gdzie rodzic lub rodzice mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat. W przypadku, gdy dziecko studiuje lub uczy się i jednocześnie nie pracuje, wiek ten został przesunięty do 24 lat.

 

„J”.: Z jakiej oferty mogą korzystać te rodziny?

K.B.: Ulga w wysokości 50% przysługuje na zakup biletów wstępu, w tym karnetów, na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także przy zakupie biletów na seans do kina Centrum. Latem ogromnym zainteresowaniem cieszyło się kąpielisko „Zdrój”, a teraz lodowisko „Jastor”. Cieszy fakt, że do programu włączają się kolejne podmioty. Są wśród nich księgarnie, biuro rachunkowe, miejsca oferujące atrakcje dla dzieci, klub sportowy czy szkoła tańca. Dzięki przedsiębiorcom, program jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności. W tym miejscu chciałbym zachęcić firmy do składania deklaracji, bo takie działania to nie tylko jeden z elementów budowania pozytywnego wizerunku, ale też reklama. Lista podmiotów jest umieszczona na stronie www.jastrzebie.pl, a każda rodzina w momencie składania wniosku dostaje wykaz wszystkich prywatnych podmiotów biorących udział w programie.

 

„J”.: Gdzie można otrzymać kartę Rodzina 3+?

 

K.B.: O kartę można ubiegać się w Urzędzie Miasta, przy czym jej uzyskanie wymaga złożenia wniosku. Karta wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia dokumentów i przez rok zachowuje ważność.