Szybki Internet w Jastrzębiu-Zdroju

13 września 2013Szybki Internet w Jastrzębiu-Zdroju

W naszym mieście mamy już wybudowaną sieć światłowodową o długości 24,5 km łączącą 60 lokalizacji. Dzięki zastosowaniu światłowodów, sieć jest klasy NGN (Next Generation Network – sieć następnej generacji), tzn. umożliwia przesył danych z prędkościami pozwalającymi na transmisję głosu i obrazu.

Składa się ona z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona na potrzeby własne miasta i administracji, druga - na dzierżawę przez operatorów komercyjnych.

 

- Sieć światłowodowa pozwoli na budowę bądź rozbudowę systemów sterowania ruchem drogowym oraz inteligentnego oświetlenia, monitoringu miejskiego, a także punktów publicznego dostępu do Internetu w postaci tzw. hot spotów – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

 

Wykorzystanie części operatorskiej będzie polegało na dzierżawie światłowodów oraz mikrorur pod montaż światłowodów dla operatorów komercyjnych, którzy za ich pomocą będą mogli budować sieci dostępowe i świadczyć usługi dla mieszkańców na lepszym poziomie i na większym obszarze niż dotychczas.

 

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Integrated Solutions Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. i RCI Sp. z o.o.

 

- W ramach konsorcjum wybudowaliśmy sieć w technologii światłowodowej, dzięki której dostęp do Internetu, dla większości mieszkańców i biznesu, będzie o wiele szybszy. Sieć docelowo umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami publicznymi. Wybudowana sieć charakteryzuje się dużą przepustowością (połączenia 10 Gigabit Ethernet) oraz niezawodnością. Pozwala to na bardziej komfortowe korzystanie z Internetu, łącznie z oglądaniem telewizji w technologii HD. To inwestycja, która niewątpliwie przyniesie wiele korzyści całemu miastu – przyznają Tomasz Stokowiec, Dyrektor Rynku i Andrzej Zając, Dyrektor Sprzedaży w Integrated Solutions.

Inwestycja kosztowała 16,2 mln zł, z czego 10,7 mln zł miasto pozyskało z Unii Europejskiej.

W piśmie skierowanym do prezydenta miasta Mariana Janeckiego, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Małgorzata Staś, wyjaśnia, że szerokopasmowy dostęp do Internetu to jeden z głównych celów RPO WSL. - Cieszę się, że w ramach Programu realizowane są projekty, które wprawdzie nie są tak widoczne, jak projekty infrastrukturalne, ale mają nieoceniony wpływ na dynamiczny rozwój społeczeństwa naszego regionu. Jednocześnie gratuluję Gminie Jastrzębie-Zdrój realizacji w ramach Programu aż jedenastu projektów o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 196 milionów złotych. Życzę dalszych sukcesów i skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w nowym okresie programowania - napisała dyrektor Małgorzata Staś.