Szanowni Górnicy

4 grudnia 2012

pamiętając o Waszym codziennym trudzie oraz niebezpieczeństwach związanych z wykonywaniem zawodu
składam 

najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy
oraz stałej opieki Waszej patronki Św. Barbary.

Jednocześnie Wszystkim Ludziom Górniczego Trudu,
Rodzinom i Najbliższym
życzę wiele zdrowia
oraz  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Marian Janecki
Prezydent Miasta