List do posła

5 października 2012

Posłowie powinni godnie reprezentować region, z którego uzyskali mandat i dbać o dobre imię miasta, z którego pochodzą. Niestety poseł PO Krzysztof Gadowski podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny i wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza w nie najlepszym świetle przedstawiał nasze miasto, a porażki rządu próbował przerzucić na samorząd. Na słowa posła zareagował prezydent miasta Marian Janecki.

 

Krzysztof Gadowski
Poseł na Sejm RP

Z oburzeniem i zażenowaniem wysłuchałem Pana wypowiedzi z konferencji prasowej, jaka miała miejsce 24 września 2012 roku w Domu Zdrojowym. Na zadane przez dziennikarza pytanie o termin oddania do użytku Autostrady A1 odparł Pan, że „na zmniejszenie atrakcyjności Jastrzębia wpłynie to, że Jastrzębie nie wybudowało obwodnicy, którą od praktycznie 2005 roku miało właściwie gotową w fazie projektu, a środki finansowe z budżetu też były na ten cel.” Słowa te odbieram jako próbę przerzucenia nieudolności rządu przy budowie autostrad na samorząd.

Pragnę Panu przypomnieć, że 19 października 2009 roku została podpisana umowa między miastem a województwem śląskim o dofinansowanie projektu „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I”. Następnie odbył się przetarg, 29 kwietnia 2010 roku nastąpiło otwarcie ofert, po czym 15 września 2010 roku podpisaliśmy umowę
z wykonawcą. Budowa obwodnicy oficjalnie ruszyła 21 października 2010 roku. Na swojej stronie internetowej oraz podczas kampanii wyborczej do Parlamentu w 2011 roku chwalił się Pan, że zabiegał o to, aby wpisać tę inwestycję w Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 oraz po roku 2011, dlatego mówienie, że od 2005 roku nie ma postępu prac, odbieram jako manipulację i celowe wprowadzanie w błąd mieszkańców. Proszę wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie mogą jeździć Autostradą A1 do Czech przez najbliższy węzeł w Mszanie, pomimo, że ta autostrada powinna już być ukończona trzy lata temu.

Jako Poseł z Jastrzębia-Zdroju powinien Pan dbać o wizerunek i dobre imię naszego miasta. Chciałbym też zauważyć, że skoro konferencja z udziałem przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny i wiceministra Tomasza Tomczykiewicza dotyczyła spraw samorządowych, to w dobrym tonie byłoby zaprosić na spotkanie władze miasta, niestety tego elementu również zabrakło.

Marian Janecki

Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój