Akcja obywatelska Stawka większa niż 8 MLD!

11 września 2012Akcja obywatelska Stawka większa niż 8 MLD!

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa włączyło się w akcję zbierania podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej o zmianie ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Akcja obywatelska Stawka większa niż 8 MLD! służy przywróceniu równowagi finansowej samorządów oraz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności. W obronie interesów lokalnych społeczności wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST. Projekt ten zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin, powiatów i regionów.

Nasze stoisko, gdzie każdy chętny mógł wesprzeć akcję, mieliśmy rozłożone na Stadionie Miejskim podczas imprezy zorganizowanej z okazji 32. urodzin Solidarności, następne planujemy przed Urzędem Miasta i kinem „Centrum”.

Od 2007 roku samorządy alarmowały kolejne władze centralne o utracie równowagi w systemie finansów lokalnych, jednak dotychczas nie doczekały się rzetelnej, merytorycznej debaty na ten temat.


Więcej na temat akcji można przeczytać na stronie www.stawka8mld.pl