Bezpłatne warsztaty ...co po maturze?

23 marca 2012Bezpłatne warsztaty ...co po maturze?

Serdecznie zapraszamy Jastrzębskich maturzystów na bezpłatne warsztaty ... „co po maturze?”.

Organizator warsztatów: Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju.

Odbiorca warsztatów:
Warsztaty skierowane są do uczniów klas maturalnych jastrzębskich szkół.

Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest podjęcie dyskusji na temat „co po maturze?” oraz wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu: planów rozwojowych naszego miasta, możliwości dalszego kształcenia się w Jastrzębiu-Zdroju, zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania dotacji na założenie własnej działalności, a także uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji.
Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Termin warsztatów:
28.03.2012, 04.04.2012 i 11.04.2012. Rozpoczęcie zajęć o godzinie 1700
Zajęcia będą trwały około 2 godzin (z przerwą na poczęstunek).

Miejsce:
Aula w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Harcerska 12

Plan warsztatów:

I Spotkanie, w dniu 28.03.2012 (środa)

Temat: Nasze miasto „Jastrzębie-Zdrój” - wczoraj i dziś
Prelegent: Marian Janecki - Prezydent Miasta.

Temat: Urząd Miasta dla mieszkańców
Prelegent: Grzegorz Dulemba - Sekretarz Miasta.

II Spotkanie, w dniu 04.04.2012 (środa)

Temat: Pierwszy krok po maturze: uczelnia, pierwsza praca, zakładanie działalności gospodarczej - moja firma, dotacje na założenie własnej firmy, doświadczenia młodych przedsiębiorców.

Prelegenci: Andrzej Pawłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji
Krzysztof Kucia – Naczelnik Wydziału Obywatelskiego
Andrzej Koba – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Agnieszka Cichoń – Szkoła Tańca „EXPLOZJA”

III Spotkanie, w dniu 11.04.2012 (środa)

Temat: „JA” – sztuka autoprezentacji (pierwsze wrażenie, komunikacja werbalna i niewerbalna, radzenie sobie ze stresem itp.), pisanie CV, listów motywacyjnych, życiorysów, podań i pism urzędowych, rozmowa kwalifikacyjna.

Spotkanie to prowadzone będzie w dwóch grupach przez wykwalifikowanych trenerów z zakresu autoprezentacji.


Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres
wspolnota-sjz@wp.pl podając: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.
Dodatkowych informacji udzielają:
Grzegorz Dulemba – tel. 504 05-41-97
Krzysztof Sobczyk – tel. 609 55-01-66.