Walne Zgromadzenie!

21 czerwca 2019

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia Zdroju odbyło sie 19 czerwca.

Tym razem było to zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze, członkowie wysłuchali sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz finansowego. Zostały podjete uchwały o udzieleniu absolutorium prezesowi, oraz członkom zarządu i komisji rewizyjnej. Zebrani członkowie stowarzyszenia dokonali wyboru prezesa oraz członków zarządu i komisji rewizyjnej. Na kolejną kadencje wybranym prezesem został Marian Janecki. Członkami Zarządu: Iwna Rosińska, Romana Piątkowska, Krzysztof Janicki, Robert Cichowicz, Damian Gałuszka,oraz Zbigniew Supernak. Komisja rewizyjna : Janusz Kuśmierski, Janusz Rudzki, Dariusz Minakowski.