Ukazał się informator

21 grudnia 2011Ukazał się informator

Ukazał się informator Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju. Przeczytają w nim Państwo o realizowanych w naszym mieście inwestycjach, kwotach, jakie udało się pozyskać z unijnej kasy oraz sytuacji finansowej Jastrzębia-Zdroju.

 

- Na łamach informatora chcemy przedstawiać fakty z życia naszego miasta, tak, abyście Państwo z pierwszej ręki posiadali wiedzę co w Jastrzębiu-Zdroju się dzieje, a co mamy jeszcze w planach zrealizować. Nasze Stowarzyszenie nie jest organizacją polityczną związaną z jakąkolwiek partią, dlatego też naszym celem nie będzie wdawanie się w polityczne spory. Będziemy prezentowali istotne dla naszego miasta plany i inwestycje, a także zachęcali do udziału w ciekawych projektach – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Iinformator Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju