Uchwała o skreśleniu

7 maja 2019

 

                                                             Uchwała nr 5/2019
   Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju
                                                 z dnia 06.05.2019 r.
w sprawie skreślenia z listy członków stowarzyszenia.

Na podstawie par. 25 pkt. 7 w związku z par. 16 pkt. 3

                                                 &1
Skreśla się z listy członków stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia Zdroju wyżej wymienione osoby:
- Baradziej Krzysztof
- Cichoń Agnieszka
- Gotowiecka Anna
- Jabłoński Rafał
- Jagodziński Paweł
- Jaworecka Celina
- Kinasiewicz Andrzej
- Krzak Piotr
- Kuszek Jerzy
- Langer Paweł
- Lorek Agnieszka
- Orlik Robert
- Pawełczyk Jakub
- Pawełczyk Monika
- Toborowicz Anna
- Urbanowicz Alina
- Warlewski Krzysztof
- Wilk Tadeusz
- Włodarczyk Grzegorz
-Buturla Krzysztof
                                                         & 2
Skreślenie nastąpi z dniem 20.05.2019 r. w przypadku nieuregulowania składek zgodnie z par. 16 pkt. 3
                                                          & 3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Głosów :
- za – 4
- przeciw – 0
- wstrzymało się - 0