226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

4 maja 2017226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

Mija 226 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej z 1787 roku, nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą.
Jak co roku członkowie Wspólnoty Samorządowej Jastrzębia-Zdroju brali udział w uroczystościach upamiętniających te wydarzenia przy pomniku w Bziu.