11 Listopada

10 listopada 201611 Listopada

11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Polska była wolna i niepodległa. Dzień ten w pamięci Polaków łączy się nierozerwalnie z Józefem Piłsudskim, który zawsze dążył do niepodległości, stworzył Legiony jako zalążek przyszłego wojska polskiego. Kluczową rolę odgrywał jako Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Wojska Polskiego.

W wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku I Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej i żołnierzom powstań narodowych. Przekonanie o konieczności odrodzenia państwa Polskiego inspirowało również działalność dyplomatyczną na emigracji. Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Sienkiewicz przypominali Polakom, Europie i całemu światu o wielkości ducha polskiego.
Ogromną rolę odegrali także księża uczący języka polskiego, zachowując polską tradycję i kulturę, przyczyniali się do obrony Narodu przed rusyfikacją i germanizacją. Ignacy Jan Paderewski, wygłaszając swoje expose jako polski premier powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale „walczyli o nią i dla niej- rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

11 listopada to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. To święto łączy wszystkich Polaków: mieszkańców Rzeczypospolitej, ale i tych żyjących na całym świecie.