Dożynki Święto Plonów!

19 sierpnia 2016Dożynki Święto Plonów!

Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów

Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów, który jest wpisany w tradycję polskiej wsi. Dożynkowy wieniec i bochen chleba symbolizują wspólnotę oraz solidarność międzyludzką, wyrażają wdzięczność wobec Boga, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. Codzienne błaganie:chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj...znajduje swój symboliczny wyraz w bochnie chleba przyniesionym na dożynki.
Czas zakończenia prac polowych to okazja do złożenia podziękowań i wyrazów szacunku dla Rolników, Gospodarzy oraz Przetwórców żywności. Dziękujemy za Waszą pracę, troskę o polską ziemię i nasze wspólne dziedzictwo. To dzięki Wam dane jest nam cieszyć się z najwyższej jakości produktów pochodzących z polskich gospodarstw. Dziękujemy wspaniałym kobietom które są uczestniczkami codziennego trudu w gospodarstwie, dbają troskliwie o utrzymanie w tradycji domu i rodziny.