Walne Zgromadzenie Członków!

17 czerwca 2016Walne Zgromadzenie Członków!

Odbyło się coroczne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju.

W dniu 10 czerwca 2016 roku, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju. Jak co roku w  walnym zgromadzeniu, udział wzięło większość członków stowarzyszenia. Tegoroczny program obrad był bardzo obszerny, niektóre punkty programu decyzją członków zostały przeniesione na kolejne walne zgromadzenie. Podczas obrad podjęto decyzję o powiększeniu składu Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju do siedmiu osób. Po przeprowadzonych wyborach, obecny skład Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju przedstawia się następująco;

MARIAN JANECKI - PREZES

IWONA ROSIŃSKA - ZASTĘPCA PREZESA

KRZYSZTOF JANICKI - ZASTĘPCA PREZESA

ZBIGNIEW STASZKÓW- SKARBNIK

ROBERT CICHOWICZ - CZŁONEK

ROMANA PIĄTKOWSKA - CZŁONEK

ZBIGNIEW SUPERNAK - CZŁONEK