Konstytucja 3 Maja

1 maja 2016Konstytucja 3 Maja

Ustawa Rządowa uchwalona 3 Maja 1791r.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) nowoczesną spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 Maja została ustanowiona w 1791 roku ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcjii demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Przyjęcie konstytucji spowodowało wrogość Imperium Rosyjskiego, oraz zdradę pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, które to doprowadziło do 123 letnich rozbiorów. Pierwsze obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja ogłoszono w 1919 roku, przez wiele lat niewoli Konstytucja 3 Maja przypominała o walce o niepodległość.