Jesteśmy już z Wami od 2001 roku! Opieramy się na przekonaniu, że budowanie wolności jest możliwe tylko w działaniu na rzecz wspólnego dobra. Oznacza to jasne określenie zasad, na których pragniemy ją budować.

Warsztaty dla maturzystów

Celem warsztatów jest podjęcie dyskusji na temat „co po maturze?” oraz wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu: planów rozwojowych naszego miasta, możliwości dalszego kształcenia się w Jastrzębiu-Zdroju, zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania dotacji na założenie własnej działalności, a także uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji.

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Od wysłuchania kolędy „Dzisiaj w Betlejem” w wykonaniu Angeliki Kucharskiej przy akompaniamencie Macieja Gucika rozpoczęło się spotkanie świąteczno-noworoczne Wspólnoty Samorządowej Jastrzębia-Zdroju. Odbyło się ono 10 stycznia w restauracji Hawana.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragnę przekazać serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech świąteczny czas upłynie w spokojnej, pełnej życzliwości atmosferze przynosząc wiele radości i rodzinnego ciepła.

Szanowni Górnicy

pamiętając o Waszym codziennym trudzie oraz niebezpieczeństwach związanych z wykonywaniem zawodu
składam 

najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy
oraz stałej opieki Waszej patronki Św. Barbary.

Jednocześnie Wszystkim Ludziom Górniczego Trudu,
Rodzinom i Najbliższym
życzę wiele zdrowia
oraz  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Marian Janecki
Prezydent Miasta

List do posła

Posłowie powinni godnie reprezentować region, z którego uzyskali mandat i dbać o dobre imię miasta, z którego pochodzą. Niestety poseł PO Krzysztof Gadowski podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny i wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza w nie najlepszym świetle przedstawiał nasze miasto, a porażki rządu próbował przerzucić na samorząd. Na słowa posła zareagował prezydent miasta Marian Janecki.